Troen og håbet

Pessimisterne er dog

de reneste tåber -

de tror på det modsatte af,

hvad de håber.

 

Nej, de optimister,

som livet beror på,

er dem, som tør håbe

på noget, som de tror på.